Title
Het strafrechtelijk beslag sinds 24 februari 2003. Een nieuwe mijlpaal in het buitgericht rechercheren. Een analyse vanuit de invalshoek van het "ondernemingstrafrecht"
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
bookPart
Publication
Antwerpen :Intersentia, [*]
Subject
Law
Source (book)
De wet van 19 december 2002 tot uitbreiding van de mogelijkheden tot inbeslagneming en verbeurdverklaring in strafzaken. Kaalpluk : haarpluk? Verslagboek van de Studiedag van het Jaarcongres 2003 van het Instituut van Forensisch Auditoren gehouden op respectievelijk 9 oktober 2003 te Gent en 11 december 2003 te Brussel / Instituut van Forensisch Auditoren. Jaarcongres. Studiedag. - Antwerpen, 2004
ISBN
90-5095-392-1
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle