Publication
Title
Het strafrechtelijk beslag sinds 24 februari 2003. Een nieuwe mijlpaal in het buitgericht rechercheren. Een analyse vanuit de invalshoek van het "ondernemingstrafrecht"
Author
Language
Dutch
Source (book)
De wet van 19 december 2002 tot uitbreiding van de mogelijkheden tot inbeslagneming en verbeurdverklaring in strafzaken. Kaalpluk : haarpluk? Verslagboek van de Studiedag van het Jaarcongres 2003 van het Instituut van Forensisch Auditoren gehouden op respectievelijk 9 oktober 2003 te Gent en 11 december 2003 te Brussel / Instituut van Forensisch Auditoren. Jaarcongres. Studiedag. - Antwerpen, 2004
Publication
Antwerpen : Intersentia , 2004
ISBN
90-5095-392-1
Volume/pages
p. 7-79
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 20.02.2012
Last edited 15.07.2021
To cite this reference