Publication
Title
De plaats van het recht in een plurale samenleving
Author
Language
Dutch
Source (book)
Bakens voor recht en beleid in een multiculturele samenleving / Foblets, M.-C. [edit.]
Publication
Brussel : Cultuur en Migratie , 1994
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference