Publication
Title
Over eerbaarheid als rechtsgoed: conflicten van hier-en-nu in hun verwevenheid met normen van ginds-en-toen: een case-studie over waardenbeleving in een gesloten migrantengemeenschap
Author
Language
Dutch
Source (book)
Bakens voor recht en beleid in een multiculturele samenleving / Foblets, M.-C. [edit.]
Publication
Brussel : Cultuur en Migratie , 1994
Volume/pages
p. 73-102
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference