Publication
Title
Arbeidsvraag bij de 50-plussers
Author
Language
Dutch
Source (series)
Veroudering van de bevolking , 1994:1
Publication
Brussel : Diensten voor Programmatie van het Wetenschapsbeleid , 1994
Volume/pages
148 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference