Publication
Title
De privaatrechtelijke positie van de minderjarige bij het stellen van rechtshandelingen: een proeve tot hervorming van het bestaande recht in hte licht van de gewijzigde maatschappelijke context
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : Universitaire Instelling Antwerpen , 1993
Volume/pages
2 v.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference