Publication
Title
De gevolgen van bepaalde beschermingsstatuten op de relaties met de bank: de minderjarigheid en het voorlopig bewind over de goederen toebehorend aan een meerderjarige
Author
Language
Dutch
Source (book)
Actuele ontwikkelingen in de rechtsverhouding tussen bank en consument
Publication
Antwerpen : Maklu, 1994
Volume/pages
p. 17-45
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.10.2020
To cite this reference