Publication
Title
De aansprakelijkheid van de Staat voor de foutieve ambtshandelingen van magistraten: kritische beschouwingen bij het verwijzingsarrest na het ANCA-arrest van het Hof van Cassatie van 19 december 1991
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor Belgisch burgerlijk recht. - Brussel, 1987, currens
Publication
Brussel : 1995
ISSN
0775-2814
Volume/pages
(1995) , p. 113-122
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference