Publication
Title
De digitale kloof en e-government in Vlaanderen : uitdagingen voor een inclusieve dienstverlening
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen , 2011
Volume/pages
208 p.
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Source file
Record
Identification
Creation 28.02.2012
Last edited 15.07.2021
To cite this reference