Publication
Title
Solidariteit, verantwoordelijkheid en autonomie in de staatshervorming : waarover gaat het? Waartoe dient het?
Author
Language
Dutch
Publication
Brussel : 2010
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Source file
Record
Identification
Creation 28.02.2012
Last edited 15.07.2021
To cite this reference