Publication
Title
De lat hoog voor talen in iedere school : goed voor de sterken, sterk voor de zwakken
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Levende talen magazine / Vereniging van Leraren in Levende Talen [Amsterdam] - Amsterdam
Publication
Amsterdam : 2009
ISSN
1566-2705
Volume/pages
(2009), p. 77-79
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 28.02.2012
Last edited 29.04.2016
To cite this reference