Publication
Title
Een nieuw schoolpact voor een eerlijke samenleving
Author
Language
Dutch
Source (journal)
De morgen
Publication
2008
Volume/pages
(2008.11.29), p. 22
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Record
Identification
Creation 28.02.2012
Last edited 02.09.2016