Publication
Title
Economische groei én eerlijk herverdelen : het kan allebei, samenvatting van lezing op WRR en SER-symposium "Naar een nieuwe sociale investeringsagenda : de toekomst van de Nederlandse verzorgingsstaat", Den Haag, 16 januari 2007
Author
Language
Dutch
Source (journal)
De volkskrant
Publication
2007
Volume/pages
(2007.02.03)
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Record
Identification
Creation 29.02.2012
Last edited 12.10.2020