Title
Economische groei én eerlijk herverdelen : het kan allebei, samenvatting van lezing op WRR en SER-symposium "Naar een nieuwe sociale investeringsagenda : de toekomst van de Nederlandse verzorgingsstaat", Den Haag, 16 januari 2007
Author
Faculty/Department
Faculty of Applied Economics
Faculty of Social Sciences. Sociology
Publication type
other
Publication
Subject
Politics
Source (journal)
De volkskrant
Volume/pages
(2007.02.03)
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)