Publication
Title
Vergrijzing en het Belgische regeringsbeleid : terugblik en vooruitblik
Author
Language
Dutch
Source (book)
Leven in een ouder wordende samenleving : generatiebewust vooruitzien in de 21ste eeuw / Kuné, J.B. [edit.]
Publication
Utrecht : Sdu Uitgevers , 2003
ISBN
9789012099882
Volume/pages
p. 263-281
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
External links
Record
Identification
Creation 01.03.2012
Last edited 12.10.2020