Title
De architect, landmeter en notaris onderworpen aan de bepalingen inzake onrechtmatige bedingen uit de Wet Marktpraktijken? De vrije beroepsbeoefenaar is steeds meer gewoon onderneming (noot onder GwH 6 april 2011)
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
annotation
Publication
Brugge ,
Subject
Law
Source (journal)
Tijdschrift voor bouwrecht en onroerend goed. - Brugge
Volume/pages
10(2012) :1 , p. 18-21
ISSN
1781-989X
vabb
c:vabb:329112
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle