Publication
Title
De architect, landmeter en notaris onderworpen aan de bepalingen inzake onrechtmatige bedingen uit de Wet Marktpraktijken? De vrije beroepsbeoefenaar is steeds meer gewoon onderneming (noot onder GwH 6 april 2011)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor bouwrecht en onroerend goed. - Brugge
Publication
Brugge : 2012
ISSN
1781-989X
Volume/pages
10:1(2012), p. 18-21
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 05.03.2012
Last edited 15.07.2021
To cite this reference