Title
Antidepressiva en risico op bloedingen : een literatuuroverzicht
Author
Faculty/Department
Faculty of Medicine and Health Sciences
Publication type
article
Publication
Utrecht ,
Subject
Human medicine
Source (journal)
Tijdschrift voor psychiatrie. - Utrecht, currens
Volume/pages
54(2012) :3 , p. 225-234
ISSN
0303-7339
vabb
c:vabb:329124
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Abstract
achtergrond Antidepressiva kunnen in theorie door blokkade van het serotoninetransportersysteem leiden tot bloedingen. Hoe groot het bloedingrisico is en de klinische betekenis ervan blijven echter onduidelijk. doel Nagaan hoe groot het bloedingrisico is en wat de klinische betekenis ervan is. methode Literatuurstudie met de trefwoorden antidepressants en bleeding tot maart 2011 met als vraag het risico op bloedingen bij antidepressivagebruik. resultaten Er voldeden 34 studies aan de selectiecriteria. De meeste studies handelen over hoge gastro-intestinale bloedingen en hemorragische cerebrovasculaire accidenten (cvas). Bij gebruik van antidepressiva met een hoge serotonineaffiniteit is de kans op hoge gastro-intestinale bloedingen licht verhoogd. Antidepressiva verhogen niet de kans op een hemorragisch cva. Over de andere types van bloedingen zijn de gegevens zeer beperkt. conclusie Uit deze systematische review blijkt dat antidepressiva wat betreft bloedingen relatief veilig zijn. Bij risicopatiënten kunnen voorzorgsmaatregelen getroffen worden.
E-info
https://repository.uantwerpen.be/docman/iruaauth/e0f2d0/64330f873f9.pdf
Handle