Publication
Title
Onderzoek naar de structuur en werking van allochtone vrouwenverenigingen
Author
Language
Dutch
Source (series)
Rapporten / Steunpunt Gelijkekansenbeleid ; 7
Publication
Antwerpen : Centrum voor Migratie & Interculturele Studies & Steunpunt , 2008
ISBN
978-90-77271-40-7
Volume/pages
97 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 22.03.2012
Last edited 15.07.2021
To cite this reference