Publication
Title
Liefde kent geen grenzen. Een kwantitatieve en kwalitatieve analyse van huwelijksmigratie vanuit Marokko, Turkije, Oost-Europa en Zuidoost Azië
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : Onderzoeksgroep Armoede, Sociale uitsluiting en de Stad & Centrum voor Migratie & Interculturele Studies, UA / Hoger Instituut voor de Arbeid, KULeuven , 2007
Volume/pages
295 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 22.03.2012
Last edited 15.07.2021
To cite this reference