Publication
Title
De Vlaming : een hevige en trouwe supporter van de publieke omroep
Author
Language
Dutch
Source (book)
De VRT in de 21ste eeuw : overbodige luxe of maatschappelijke meerwaarde / Donders, K. [edit.]; et al.
Publication
Antwerpen : University Press Antwerp , 2012
ISBN
9789070289263
Volume/pages
p. 63-85
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 27.03.2012
Last edited 15.07.2021
To cite this reference