Publication
Title
Het lio-traject in Vlaamse scholen: al doende leer je het best?
Author
Abstract
Sinds de invoering van het statuut leraar-in-opleiding in Vlaanderen (hierna genoemd het lio-statuut) in het schooljaar 2007-2008, merken een aantal opleidingsinstellingen verbonden aan het expertisenetwerk van de lerarenopleidingen Antwerpen (ELAnt1) een stijgende populariteit op van dit leerwerkstatuut. Steeds meer studenten vinden via deze mogelijkheid van studeren en tegelijkertijd werken de weg naar het beroep van leraar. Maar wat betekent dit succes juist voor de scholen en opleidingsinstellingen? In februari 2009 werd een praktijkgericht, kwalitatief onderzoek opgestart, waarbij semigestructureerde interviews met mentoren en lios werden afgenomen. Op deze manier kon het lio-statuut vanuit de praktijk bestudeerd worden. In dit artikel worden de resultaten van deze interviews beschreven en wordt duidelijk welke de kwaliteiten en pijnpunten zijn van dit statuut tijdens het proces van begeleiden en beoordelen. Ook wordt duidelijk wat scholen en opleidingsinstellingen (samen) kunnen doen om aan de intensieve begeleiding en samenwerking die dit lio-statuut vereist, tegemoet te komen.
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor lerarenopleiders / Vereniging Lerarenopleiders Nederland; Vereniging Lerarenopleiders Vlaanderen. - Eindhoven, 2007, currens
Publication
Eindhoven : VELON , 2012
ISSN
1876-4622
Volume/pages
33 :1 (2012) , p. 27-34
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 27.03.2012
Last edited 15.07.2021
To cite this reference