Publication
Title
Het openbaar bibliotheekwerk morgen: enkele slotbeschouwingen bij het colloquium
Author
Language
Dutch
Source (book)
Het openbaar bibliotheekwerk morgen: colloquium, Brussel 12 mei 1995: referaten en verslagen / Stichting-Lodewijk-de Raet
Publication
Brussel : 1995
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference