Publication
Title
De verjaring in de bijdrageregeling voor zelfstandigen
Author
Language
Dutch
Source (book)
Actuele problemen van het socialezekerheidsrecht : verjaring en sociale zekerheid. - Brugge, 2011
Source (series)
Recht en sociale zekerheid. - Brugge; 15
Publication
Brugge : Die keure, 2011
ISBN
978-90-486-1205-5
Volume/pages
p. 158-211
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 28.03.2012
Last edited 15.07.2021
To cite this reference