Publication
Title
Wiskunde is meer dan rekenen
Author
Language
Dutch
Source (book)
Remediëren wiskunde, de basisschool voorbij : een aanzet tot orthodidactisch werken in het vak wiskunde / Bracq, Anne-Marie. - Leuven, 2006
Publication
Leuven : Lannoo, 2006
ISBN
90-209-6506-9
Volume/pages
p. 13-27
IR - Boek naar hoofdstuk
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 29.03.2012
Last edited 12.03.2014
To cite this reference