Publication
Title
Endocriene verstoorders : werkingsmechanismen en gevolgen voor de vruchtbaarheid van de veestapel
Author
Abstract
De fertiliteit van hoogproductief melkvee is de afgelopen jaren wereldwijd aanzienlijk gedaald. In dezelfde periode is de aanwezigheid van chemicaliën in het milieu sterk toegenomen. Enkele van deze stoffen vertonen endocrien verstorende eigenschappen waardoor ze onder andere reproductiestoornissen kunnen veroorzaken. Deze endocriene verstoorders (EVs) werden bijgevolg recentelijk aangebracht als een van de bijkomende mogelijke oorzaken van het multifactorieel vruchtbaarheidsprobleem van hoogproductief melkvee. In dit artikel worden de aard en werking van EVs besproken en worden het onderzoek naar en de specifieke eigenschappen van EVs geschetst. Vervolgens wordt ook de mogelijke link tussen de aanwezigheid van EVs in het milieu en hun invloed op de vruchtbaarheid van nutsdieren besproken.
Language
Dutch
Source (journal)
Vlaams diergeneeskundig tijdschrift. - Antwerpen
Vlaams diergeneeskundig tijdschrift. - Antwerpen
Publication
Ghent : Univ ghent , 2011
ISSN
0303-9021
Volume/pages
80 :2 (2011) , p. 115-128
ISI
000290182400005
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Web of Science
Record
Identification
Creation 29.03.2012
Last edited 23.09.2021
To cite this reference