Publication
Title
Een blik achteruit : de publieke omroep in Vlaanderen in historisch perspectief
Author
Language
Dutch
Source (book)
De VRT in de 21ste eeuw : overbodige luxe of maatschappelijke noodzaak / Donders, Karen [edit]; et al.
Publication
Antwerpen : UPA , 2012
ISBN
9789070289263
Volume/pages
p. 19-31
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 03.04.2012
Last edited 15.07.2021
To cite this reference