Publication
Title
VIP begonnen, half gewonnen? Over het effect van aangepaste leertrajecten in het eerste jaar hoger onderwijs
Author
Language
Dutch
Source (book)
Goesting in leren en werken / Mosselaer, Van de, P. [edit.]; et al.
Publication
Antwerpen : Garant , 2012
ISBN
9789044128666
Volume/pages
p. 165-182
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 03.04.2012
Last edited 15.07.2021
To cite this reference