Publication
Title
Hernieuwde evaluatie van donorinseminatie: de toekomstige plaats van donorinseminatie gezien in het licht van de huidige resultaten van geassisteerde voortplantingstechnieken
Author
Language
Dutch
Source (book)
Fertiliteitsonderzoek en -behandeling anno 1994 / Slager, E. [edit.]
Publication
s.l. : 1994
Volume/pages
p. 209-219
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference