Publication
Title
Woensdag na de eerste zondag van de advent, I december MMX. Recensie van: Esther Jonker - Het Amsterdams perikopenboek : volkstalige vroomheid in veertiende-eeuws Vlaanderen
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Queeste : tijdschrift over middeleeuwse letterkunde in de Nederlanden. - Hilversum, 1994, currens
Publication
Hilversum : Verloren, 2011
ISSN
0929-8592
Volume/pages
18:2(2011), p. 204-207
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Review 
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 13.04.2012
Last edited 15.07.2021
To cite this reference