Publication
Title
Personeelsmobiliteit binnen de Vlaamse overheid : een kwantitatieve en kwalitatieve studie naar de determinanten van (horizontale) mobiliteit
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen , 2012
Volume/pages
114 p.
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Source file
Record
Identification
Creation 18.04.2012
Last edited 15.07.2021
To cite this reference