Publication
Title
Cordula Rooijendijk : Waterwolven : een geschiedenis van stormvloeden, dijkenbouwers en droogmakers
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden
Publication
2011
Volume/pages
126:1(2011), p. 72-73
ISI
000298275400008
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Web of Science
Record
Identification
Creation 18.04.2012
Last edited 27.09.2018
To cite this reference