Publication
Title
Een Sartriaanse analyse van Alain Resnais' Providence : filmesthetische en fenomenologische beschouwingen over verbeelding en waarneming
Author
Language
English
Source (journal)
Cinemagie: driemaandelijks filmstudietijdschrift voor filmkunst en beeldopvoeding / Katholieke Filmliga [Brussel] - Brussel, - 2013
Publication
Brussel : 2011
ISSN
1375-4610
Volume/pages
277(2011), p. 71-75
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 19.04.2012
Last edited 23.12.2015
To cite this reference