Publication
Title
De visuele en multimodale verbeelding van tijd in film : of hoe tijd vorm krijgt in de ruimte
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Cinemagie: driemaandelijks filmstudietijdschrift voor filmkunst en beeldopvoeding / Katholieke Filmliga [Brussel] - Brussel, 1998 - 2013
Publication
Brussel : 2011
ISSN
1375-4610
Volume/pages
276 (2011) , p. 41-51
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 19.04.2012
Last edited 15.07.2021
To cite this reference