Publication
Title
Het onderwijs als monoculturele context? Vanzelfsprekendheden ter discussie
Author
Language
Dutch
Source (book)
Cultuuroverdracht en onderwijs in een multiculturele context. - Gent, 2012
Publication
Gent : Academia Press, 2012
ISBN
978-90-382-1903-5
Volume/pages
p. 94-107
IR - Boek naar hoofdstuk
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 24.04.2012
Last edited 11.09.2014
To cite this reference