Publication
Title
Recht en publiek management : een schimmenspel?
Author
Abstract
SAMENVATTING Lang stond bestuurskunde gelijk aan bestuursrecht. Hierin kwam verandering vanaf het einde van de jaren 70 van de 20ste eeuw. Bestuursrecht en bestuurskunde bewandelden voortaan eigen paden. Eerder dan een rechtswetenschap, werd bestuurskunde een sociale wetenschap. Vandaag is de relatie tussen bestuurskunde (publiek management) en recht veeleer een schimmenspel dan een symbiose. De auteurs proberen aan de hand van een aantal beelden de huidige complexe relatie tussen recht en publiek management te duiden en te kaderen binnen een bredere context. De een kan moeilijk zonder de ander, maar de logische samenhang en ontwikkeling die er tussen beide zou kunnen zijn, is soms ver te zoeken.
Language
Dutch
Source (journal)
Vlaams tijdschrift voor overheidsmanagement / Vlaams Instituut voor Overheidsmanagement. - Brugge
Publication
Brugge : 2012
ISSN
1373-0509
Volume/pages
1 (2012) , p. 74-80
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 25.04.2012
Last edited 15.07.2021
To cite this reference