Publication
Title
Aangetrokken door het onderwijs : beelden van onderwijs bij de instap in het lerarenberoep
Author
Abstract
Dit artikel gaat over de onderwijsbeelden van studenten die aan de lerarenopleiding beginnen. Hun visie op onderwijs is gegroeid door jarenlang zelf onderwijs te genieten. Deze onderwijsvisie brengen ze mee naar de lerarenopleiding wanneer ze overwegen om in het beroep van leraar te stappen. Om een zicht te krijgen op deze onderwijsbeelden werd een generatie beginnende studenten aan een academische lerarenopleiding gevraagd om een onderwijsmetafoor uit te schrijven op twee tijdstippen, namelijk tijdens de allereerste les van de opleiding en na twee maanden van opleiding. Dit artikel presenteert de resultaten van deze bevraging en gaat na of er verschuivingen optreden tussen de twee bevragingsmomenten. Verder wordt ervoor gepleit om in de lerarenopleiding met de onderwijsopvattingen van studenten aan de slag te gaan, bijvoorbeeld via de methodiek van supervisie.
Language
Dutch
Source (journal)
Leerrijk.be
Source (book)
Leerrijk.be
Publication
2012
Volume/pages
(2012)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Source file
Record
Identification
Creation 25.04.2012
Last edited 15.07.2021
To cite this reference