Title
Aangetrokken door het onderwijs : beelden van onderwijs bij de instap in het lerarenberoep
Author
Faculty/Department
Faculty of Social Sciences. Instructional and Educational Sciences
Publication type
article
Publication
Subject
Educational sciences
Source (journal)
Leerrijk.be
Source (book)
Leerrijk.be
Volume/pages
(2012)
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Abstract
Dit artikel gaat over de onderwijsbeelden van studenten die aan de lerarenopleiding beginnen. Hun visie op onderwijs is gegroeid door jarenlang zelf onderwijs te genieten. Deze onderwijsvisie brengen ze mee naar de lerarenopleiding wanneer ze overwegen om in het beroep van leraar te stappen. Om een zicht te krijgen op deze onderwijsbeelden werd een generatie beginnende studenten aan een academische lerarenopleiding gevraagd om een onderwijsmetafoor uit te schrijven op twee tijdstippen, namelijk tijdens de allereerste les van de opleiding en na twee maanden van opleiding. Dit artikel presenteert de resultaten van deze bevraging en gaat na of er verschuivingen optreden tussen de twee bevragingsmomenten. Verder wordt ervoor gepleit om in de lerarenopleiding met de onderwijsopvattingen van studenten aan de slag te gaan, bijvoorbeeld via de methodiek van supervisie.
E-info
http://www.leerrijk.be/Artikels/index.aspx?id=ec80856c-8917-4c91-a68a-cb6b716b4690
Handle