Publication
Title
De motivering van de straf en strafmaat: een onderzoek naar de toepassing ervan in de praktijk. Komt de huidige motiveringspraktijk tegemoet aan de door de strafwetgever vooropgestelde doelstellingen?
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Nullum crimen : tijdschrift voor straf- en strafprocesrecht. - Mortsel, 2006, currens
Publication
Mortsel : 2012
ISSN
1782-3447
Volume/pages
2 (2012) , p. 131-149
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Consistency in sentencing: a dream or reality?
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 25.04.2012
Last edited 15.07.2021
To cite this reference