Title
De motivering van de straf en strafmaat: een onderzoek naar de toepassing ervan in de praktijk. Komt de huidige motiveringspraktijk tegemoet aan de door de strafwetgever vooropgestelde doelstellingen?
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
article
Publication
Mortsel ,
Subject
Law
Source (journal)
Nullum crimen : tijdschrift voor straf- en strafprocesrecht. - Mortsel
Volume/pages
(2012) :2 , p. 131-149
ISSN
1782-3447
vabb
c:vabb:329357
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle