Publication
Title
Hadewijch, Liederen, uitgegeven, ingeleid, vertaald en toegelicht door Veerle Fraeters & Frank Willaert, met een reconstructie van de melodiën door Louis Peter Grijp
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Bijdragen: tijdschrift voor filosofie en theologie = Bijdragen: international journal in philosophy and theology
Publication
2009
Volume/pages
70:4(2009), p. 476
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 07.05.2012
Last edited 19.07.2013
To cite this reference