Publication
Title
Extreem-rechts en politieke aliënatie : een causaal mysterie? Case-study : het Vlaams Blok
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor sociologie / Vereniging voor Sociologie [Leuven] - Leuven, 1980 - 2013
Publication
Leuven : Acco , 2001
ISSN
0777-883X
Volume/pages
22 :3 (2001) , p. 243-272
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.05.2012
Last edited 15.07.2021
To cite this reference