Publication
Title
Pieter Pourbus als tekenaar : een mededeling
Author
Language
Dutch
Source (book)
Annalen 43ste Congres van de Federatie van Kringen voor 0udheidkunde en Geschiedenis van België te Sint-Niklaas / Hanens, d', J.-P.
Publication
Sint-Niklaas : 1975
Volume/pages
p. 283-288
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Art 
Record
Identification
Creation 14.05.2012
Last edited 12.10.2020