Publication
Title
Wat kunnen ouders doen om de negatieve gevolgen van een echtscheiding voor kinderen te verlichten?
Author
Abstract
Kinderen van gescheiden ouders hebben een dubbel risico op een verminderd welbevinden. Enerzijds kan een ouderlijke echtscheiding een daling in het welbevinden van kinderen teweeg brengen. Anderzijds daalt ook de ouderlijke betrokkenheid na echtscheiding, een belangrijke beschermende factor voor het welbevinden van kinderen. Bijgevolg is het van belang om na te gaan welke vormen van ouderlijke betrokkenheid de negatieve gevolgen van een echtscheiding voor het welbevinden van kinderen kunnen verlichten. In dit onderzoek focussen we op drie momenten van ouderlijke betrokkenheid, namelijk betrokkenheid tijdens het echtscheidingsproces, gezamenlijke betrokkenheid na de echtscheiding en aparte betrokkenheid na de echtscheiding. Analyses worden uitgevoerd op een subsample van 394 kinderen en ouders uit het onderzoek “Scheiding in Vlaanderen”. Resultaten tonen aan dat vooral het beperken van het huidig conflict tussen ouders en de steun die kinderen krijgen van moeder en vader de levenstevredenheid van kinderen van gescheiden ouders kan verhogen. Op basis van deze resultaten geven we gescheiden ouders enkele tips mee en doen we eveneens aanbevelingen voor het beleid en het maatschappelijk middenveld.
Language
Dutch
Source (journal)
Relaties en Nieuwe Gezinnen
Publication
2012
Volume/pages
2 :2 (2012) , p. 20-41
Full text (Publisher's DOI)
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 22.05.2012
Last edited 15.07.2021
To cite this reference