Publication
Title
Het gewicht van de auteur : een onderzoek naar stylometrische auteursherkenning in de Middelnederlandse epiek
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : Universiteit Antwerpen, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, Departementen Taal- en Letterkunde , 2012
Volume/pages
323 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 04.06.2012
Last edited 15.07.2021
To cite this reference