Title
Enkele beschouwingen naar aanleiding van diverse recente Europese en Nederlandse uitspraken in het internationaal arbeidsrecht (Koelzsch, Voogsgeerd, Vicoplus, Nuon-rechtspraak en zaak FNV/De Mooij). Welke (nieuwe) argumentatiemogelijkheden voor werknemers tot opeisen van (meer) arbeidsrechtelijke bescherming in internationale situaties?
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
article
Publication
Subject
Law
Source (journal)
Academie voor Arbeidsrecht
Volume/pages
(2012) , p. 23-
ISSN
2211-8780
vabb
c:vabb:329507
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
E-info
http://www.arbac.nl/tijdschrift/arbac/2012/04/ARBAC-D-12-00002
Handle