Publication
Title
Enkele beschouwingen naar aanleiding van diverse recente Europese en Nederlandse uitspraken in het internationaal arbeidsrecht (Koelzsch, Voogsgeerd, Vicoplus, Nuon-rechtspraak en zaak FNV/De Mooij). Welke (nieuwe) argumentatiemogelijkheden voor werknemers tot opeisen van (meer) arbeidsrechtelijke bescherming in internationale situaties?
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Academie voor Arbeidsrecht
Publication
2012
ISSN
2211-8780
Volume/pages
(2012) , p. 23
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Source file
Record
Identification
Creation 04.06.2012
Last edited 15.07.2021
To cite this reference