Title
Enkele beschouwingen naar aanleiding van diverse recente Europese en Nederlandse uitspraken in het internationaal arbeidsrecht (Koelzsch, Voogsgeerd, Vicoplus, Nuon-rechtspraak en zaak FNV/De Mooij). Welke (nieuwe) argumentatiemogelijkheden voor werknemers tot opeisen van (meer) arbeidsrechtelijke bescherming in internationale situaties? Enkele beschouwingen naar aanleiding van diverse recente Europese en Nederlandse uitspraken in het internationaal arbeidsrecht (Koelzsch, Voogsgeerd, Vicoplus, Nuon-rechtspraak en zaak FNV/De Mooij). Welke (nieuwe) argumentatiemogelijkheden voor werknemers tot opeisen van (meer) arbeidsrechtelijke bescherming in internationale situaties?
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
article
Publication
Subject
Law
Source (journal)
Academie voor Arbeidsrecht
Volume/pages
(2012) , p. 23-
ISSN
2211-8780
vabb
c:vabb:329507
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
E-info
http://www.arbac.nl/tijdschrift/arbac/2012/04/ARBAC-D-12-00002
Handle