Publication
Title
Gecombineerde nier- en pancreastransplantatie: een betere toekomst voor de diabetespatiënt met nierfalen?
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Horizon
Publication
1994
Volume/pages
14(1994), p. 14-17
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference