Publication
Title
Preventie van diepe veneuze thrombose bij risicopatiënten: de rol van de huisarts
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Internationale therapeutische tijdingen. - Brussel : IME, 1981
Publication
Brussel : IME : 1994
ISSN
0772-3806
Volume/pages
157(1994), p. 1-4
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference