Publication
Title
Cabinis-Issarte : een taaie weduwe haalt op Koninginnedag het onderscheid tussen eigen en afgeleide socialezekerheidsrechten onderuit
Author
Language
Dutch
Source (book)
Vrij verkeer van personen in 60 arresten / Essers, G. [edit.]; e.a.
Publication
Deventer : Kluwer , 2012
ISBN
9789013101430
Volume/pages
p. 111-117
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.06.2012
Last edited 15.07.2021
To cite this reference