Publication
Title
Kants 'Religionsschrift' door de bril van twee hedendaagsetheologen : bedenkingen bij 'In defense of Kant's Religion' van Firestone en Jacobs
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Bijdragen: tijdschrift voor filosofie en theologie = Bijdragen: international journal in philosophy and theology
Publication
2011
Volume/pages
72:4(2011), p. 382-407
Full text (Publisher's DOI)
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Der Einzige - Max Stirner's existentialism revisited.
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 08.06.2012
Last edited 28.02.2018
To cite this reference