Publication
Title
De naweeën van de Total-zaak: recht spreken op grond van een vernietigde wetsbepaling? - (noot onder Cass. 8 december 2010)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2012
ISSN
1782-3463
Volume/pages
75:14(2011-2012), p. 654-658
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 11.06.2012
Last edited 15.07.2021
To cite this reference