Publication
Title
Enkele belangrijke wijzigingen in de tijdelijke huurwetgeving
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 1983
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(1982-1983), p. kol. 1825-kol. 1854
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
External links
Record
Identification
Creation 15.06.2012
Last edited 04.05.2021