Title
Interpretatie van fiscale bedingen in een notariële akte betreffende de verkoop van een onroerend goed (noot onder vonnis van Burgerlijke Rechtbank te Mechelen van 14 april 1981)
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
annotation
Publication
Antwerpen ,
Subject
Law
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
(1982-83) , p. kol. 1412-kol. 1413
ISSN
1782-3463
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)