Publication
Title
Interpretatie van fiscale bedingen in een notariële akte betreffende de verkoop van een onroerend goed (noot onder vonnis van Burgerlijke Rechtbank te Mechelen van 14 april 1981)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 1983
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(1982-83), p. kol. 1412-kol. 1413
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
External links
Record
Identification
Creation 15.06.2012
Last edited 04.05.2021