Title
De aansprakelijkheid van de Staat voor de schade veroorzaakt door de niet-tijdige uitvoering van de wet van 9 april 1980 betreffende de bezoldiging van de advocaten-stagiairs belast met de rechtsbijstand (artikelen 455 en 455bis Ger. W.)(noot onder vonnis van Vredegerecht te Antwerpen, 6e Kanton, van 23 augustus 1983) De aansprakelijkheid van de Staat voor de schade veroorzaakt door de niet-tijdige uitvoering van de wet van 9 april 1980 betreffende de bezoldiging van de advocaten-stagiairs belast met de rechtsbijstand (artikelen 455 en 455bis Ger. W.)(noot onder vonnis van Vredegerecht te Antwerpen, 6e Kanton, van 23 augustus 1983)
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
annotation
Publication
Antwerpen ,
Subject
Economics
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
(1983-1984) , p. kol. 581-kol. 591
ISSN
1782-3463
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)