Title
De aansprakelijkheid van de Staat voor de schade veroorzaakt door de niet-tijdige uitvoering van de wet van 9 april 1980 betreffende de bezoldiging van de advocaten-stagiairs belast met de rechtsbijstand (artikelen 455 en 455bis Ger. W.)(noot onder vonnis van Vredegerecht te Antwerpen, 6e Kanton, van 23 augustus 1983)
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
annotation
Publication
Antwerpen ,
Subject
Economics
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
(1983-1984) , p. kol. 581-kol. 591
ISSN
1782-3463
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)