Publication
Title
Schade en schadeloosstelling bij de schending van grondrechten door private personen
Author
Language
Dutch
Source (book)
De toepasselijkheid van de grondrechten in private verhoudingen / Rimanque, K. [edit.]
Publication
Antwerpen : Kluwer Rechtswetenschappen , 1982
Volume/pages
p. 421-461
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Record
Identification
Creation 16.06.2012
Last edited 12.10.2020